X

Notícies

La formació és una inversió

09

Formació

Us presentem el “Programa d’Habilitats Directives” el que considerem l’estrella dels nostres programes de formació.

L’objectiu general d’aquest programa és el desenvolupament de competències per posar en marxa les estratègies que necessita una persona per gestionar un equip de treball i assolir les fites previstes amb èxit.

Es tracta d’un programa integral  que proporciona aprenentatges i tècniques que es poden transferir al lloc de feina i permeten optimitzar el rol estratègic dels directius/directives.

El disseny del programa es realitza a mida per a cada organització amb la finalitat que els seus directius i les seves directives potenciïn i desenvolupin les competències relacionades amb les diferents àrees de la gestió de persones, de planificació i organització del treball, de comunicació, de lideratge, de presa de decisions i de gestió del conflicte.

L’estructura del programa és la següent:

Grafic1 HabDir

La metodologia del programa es basa en l’aprenentatge a partir de la pràctica i l’experiència on els protagonistes són els assistents. Es combinen exposicions teòrico-pràctiques, reflexions individuals, exercicis, role-play, dinàmiques de grup, entre altres.