X

Notícies

Millorar la gestió i el rendiment de l’Organització

10

Un “Sistema de gestió i avaluació del desenvolupament” és un procés sistemàtic i periòdic d’estimació qualitativa i quantitativa del grau d’efectivitat amb que les persones duen a terme les activitats i responsabilitats en el seu lloc de treball.

Així doncs, la gestió del desenvolupament persegueix una gestió eficaç del rendiment de les persones i de l’organització i es constitueix en l’eix vertebrador del desenvolupament professional.

La definició, implementació i gestió d’un sistema d’aquestes característiques implica una tasca acurada que requereix d’una planificació adequada i de la definició d’un sistema que s’adapti a les característiques de l’organització.

GraficConsultoria

Una bona definició del model de gestió i avaluació, que s’adapti a les circumstàncies i necessitats reals de l’organització garantirà una gran part de l’èxit en la seva posterior implementació.

Nosaltres donem suport en les diferents fases de definició i implementació així com en la gestió del procediment un cop implementat.